Gönüllülerimizden Dr. Melike Dönertaş’ın yaşla ilişkili hastalıklar ve yaşam uzunluğu ilişkisini araştırdığı çalışması geçtiğimiz hafta Nature Aging dergisinde yayımlandı. Bu çalışma kapsamında İngiltere’de bulunan ~500,000 katılımcının tıbbi ve genetik verileri analiz edildi. Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü (EMBL-EBI) ve UCL Sağlıklı Yaşlanma Enstitüsü (UCL – IHA) arasında ortak olarak gerçekleştirilen çalışmada, artan hastalık riski ile ilişkili DNA bölgeleri ve hastalıkların ortaya çıkış yaşları incelendi.
Çalışma ileride hastalıklar arasındaki ortak bileşenlerin hedeflenmesi ile çoklu ilaç kullanımının azaltılması ve önleyici yaklaşımların geliştirilmesi için önem taşımaktadır.
Makaleye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.