Okuma süresi: 4 dk

Şu an bulunduğun yere gelene kadar gittiğin okullardan, aldığın eğitimden bahseder misin? Ne gibi bilimsel çalışmalar yaptın?

Lisansımı Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde yaptım. Lisansıma paralel olarak Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde yan dal programını bitirdim. Yüksek lisans eğitimimi yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde “besin kaynaklarının meyve sineklerinin yaşam öyküsü karakterlerine* olan etkisi” üzerine yaptım. Yüksek lisans birinci yıl sonunda Erasmus staj programı ile Groningen Üniversitesi’nde meyve sineklerinde kendileşme çöküntüsü** üzerine çalıştım. 2014 yılında Aix Marseille Üniversitesi’nde “Balkan ülkelerinde bulunan kum sinekleri ile taşınan phlebovirüslerin tanımlanması, karakterize edilmesi ve serolojisi” konusundaki doktora tezime başladım. Tezim kapsamında birçok Balkan ülkesinde arazi çalışmasına katıldım. 2017 yılında tezimi tamamladım ve şu an aynı üniversitede (Aix Marseille Üniversitesi) doktora sonrası araştırma görevlisi olarak arbovirüsler*** üzerine çalışmalarıma devam etmekteyim. 

Bilimi seçmende seni etkileyen ve ilham aldığın bir kişi, bilim insanı, kitap veya olay var mı? Seni heyecanlandıran, motive eden şeyler neler?

Biyoloji bölümüne ilk girdiğimde bu bölümde okuyacağım için çok heyecanlıydım ve bu heyecanla bulabildiğim bütün kaynakları okuyordum. Bu dönemde birçok kongre, seminer gibi bilimsel etkinlikleri takip ettim. Aynı zamanda gönüllü projelere katıldım ve birçok farklı laboratuvarda staj yaptım. Tüm bu deneyimler beni biyolojinin ne kadar geniş kapsamlı olduğuna, çalışma alanlarının çeşitliliğine ve genel olarak biyolojinin kendisine hayran bıraktı ve hala aynı heyecanla işimi sürdürmemi sağladı.

Yepyeni bir alana dair bir şeyler öğrenmen gerektiği oluyor mu? Oluyorsa ne sıklıkta oluyor ve bu yeni öğrenme sürecini verimli hale getirmek için uyguladığın yöntemler var mı?

Bugün ben de dahil bilim insanları daha özelleşmiş alanlarda çalışıyor olsa da sıklıkla yeni alanlara dair bilgi edinmemiz gerekebiliyor. Yepyeni bir alana dair bir şeyler öğrenmem gerektiği durumlarda genelde konu ile yazılmış  derleme (review) çalışmalarını okumayı tercih ediyorum. Derleme makaleler genellikle bir konu ile ilgili tüm çalışmaların derlemesini içeren bir makale türü. Bu makaleleri okuyarak hem konu ile genel bilgileri edinirken hem de daha özelde merak ettiğim konulara referanslar yolu ile hızlıca ulaşabiliyorum.  

Lisans ve lisansüstü eğitimde keyifli bir öğrencilik geçirmek ve süreçten olabildiğince fazla yararlanabilmek için öğrencilere önerebileceğin pratik yaklaşımlar var mı?

Lisans ve lisansüstü eğitim sürecinde keyifli bir öğrencilik geçirmek ve süreçten olabildiğince fazla yararlanabilmek için öğrencilere önerilerim; ilgi alanları ile ilgili eğitimlere, gönüllü projelere, öğrenci gruplarına katılmaları ve bu alanlarda kendilerine staj olanakları aramaları, hatta yaratmaları. Mümkünse Erasmus gibi programlara katılarak hem farklı kültürlerle temasa geçmeleri hem de kendi alanlarının başka bir ülkede nasıl işlendiğini görmeleri de çok faydalı olacaktır.

Akademik hayatının bir kısmında veya uzun süreli yurtdışında yaşadıysan  gurbete nasıl alıştın? Farklı kültürlerle tanıştıktan sonra değişen bir düşüncen/alışkanlığın oldu mu? 

Uzun süreli yurt dışında yaşamakta olan bir akademisyen olarak ilk aşamada zor olmasına rağmen zamanla insanın herşeye alıştığını söyleyebilirim. Akademik hayatımı yurt dışında devam ettirerek sadece yaşadığım ülkenin kültürü ile değil birçok farklı kültürle de tanışma imkanı buldum. Farklı kültürden gelen insanlarla tanışmış olmak benim hayatıma büyük bir zenginlik kattı ve dünyaya bakış açımı genişletti. 

Bilimle beraber yürüttüğün, zaman harcadığın ilgi alanlarından bahsedebilir misin? Bilimsel perspektifini etkileyen hobilerin oldu mu?

Bilimle beraber zaman ayırdığım ilgi alanım resim ve grafik. Bu iki iç içe geçmiş ilgi alanı sayesinde yaptığım bilimi daha eğlenceli ve açıklayıcı görsellerle anlatabiliyorum. Tezim ve makalelerim için görselleri hazırlamak benim için ayrı bir keyif. Aynı zamanda bir kuş gözlemcisi olarak kuş illüstrasyonları üzerinde çalışıyorum.

Akademik çalışmalarımı  takip etmek isteyenler için internet sitem;

nazliayhan.com

*yaşam öyküsü karakterleri: Bir canlının yaşlanma, gelişim süresi, üreme başarısı gibi karakterleri.

**kendileşme çöküntüsü: Birey sayısı az olan popülasyonlarda birbirleri ile akrabalık ilişkisi olan bireylerin eşleşmesi sonucunda populasyondaki genetik çeşitliliğin düşüşü ve bazı hastalıklara yatkınlığın artması durumu.

***arbovirüsler: sivrisinek, kene, kum sineği gibi eklembacaklılarla taşınan virüsler.

 

Çizim: Mehlika Hilal Kırca