Okuma süresi: 2 dk

2019-2020 dönemi “Bir Deney Yapalım mı?” (BDY) proje özetlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ağustos 2019-Şubat 2020 arası yürütülen projelerin sonunda öğrencilerimiz aldıkları deney sonuçlarını sözlü sunum ile çevrimiçi BDY konferasında diğer gruplarla paylaştılar.

Proje başlığı: Ultraviyole Işığın Yaydığı Radyasyonun Farklı Bakteri Türlerinin Gelişimi Üzerindeki Etkileri ve Alınabilecek Önlem Biçimleri

Öğrencilerin şehirleri: Kırklareli

Proje Özeti:

100-400 nm dalga boyu aralığındaki ışınlar “ultraviyole” (UV) olarak adlandırılır. UV ışınlar insanlarda güneş yanığı iltihaplanmasına, cilt kanseri gibi hastalıklara sebep olabilir. UV’nin insanlar üzerinde olduğu gibi birçok canlı üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri daha iyi  anlayabilmek için organizma olarak P.aeruginosa isimli bakterileri seçip deney düzeneğimizi bakterilerin büyümelerini incelemek üzerine kurduk. Bu projede UV ışınlarının en kuvvetlisi UV-C’nin bakterilerin üreme hızı ve çoğalması üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gözlemledik. UV etkisinin nasıl en aza indirilebileceğini araştırmak için, UV ışınları ile bakteriler arasına farklı maddeler (alüminyum folyo, cam, güneş kremi) koyarak, bu koşullarda bakterilerin büyüme hızlarını inceledik.

Deneyimizde kullandığımız maddeler arasından UV etkisini en aza indiren maddenin alüminyum folyo olduğu sonucunu çıkardık. Alüminyum folyonun yanında camın da  P.aeruginosa üzerinde UV-C’ye karşı koruma sağladığını gözlemledik. Bu çalışma, deneyde kullanılan bakterilerden yola çıkarak diğer canlıların da UV’den korunma yollarına dair yeni bilgiler edinmemizi sağladı.

Kapak görseli: https://pixabay.com/illustrations/pseudomonas-aeruginosa-bacteria-2034320/ (kullanıma ve değişime açık)

Diğer görseller biorender.com üzerinde öğrenciler tarafından düzenlenmiştir.