Okuma süresi: 1 dk

2019-2020 dönemi “Bir Deney Yapalım mı?” (BDY) proje özetlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ağustos 2019’dan itibaren yürütülen proje döneminin ardından, öğrencilerimiz Şubat ayı sonunda sonuçlarını sözlü sunum ile çevrimiçi BDY konferasında diğer gruplarla paylaştılar.

Grup 13
Proje başlığı: Tuta absoluta Zararlısının Domates Bitkisi ile İlişkisi: Bitki Özütlerine Tepki ve Hareket Yakalama Yöntemi Denemeleri
Grup ismi: Obelus
Öğrencilerin şehirleri: Kocaeli ve Ankara

Proje ozeti:
Tuta absoluta canlısı Gelechiidae familyasından pul kanatlı zararlı bir böcek türüdür. Domates bitkisinin yaprak, sap, gövde ve meyvesinde galeriler açarak beslenir. Bitkiye yaşamının her döneminde zarar verebilir ve açtığı galerilere mikroorganizmaların yerleşmesi bitkinin çürümesine sebep olur. Larva halindeki T. absoluta’ya karşı kimyasal ilaç kullanılabilir, ancak sentetik böcek ilaçlarının kullanımı canlıda direnç oluşumuna ve besin zincirinde toksik birikiminde artışa sebep olduğundan alternatifleri gereklidir.

Bu çalışmada farklı bitki özütlerinin Tuta absoluta zararlısının beslenme davranışına etkisi hareket yakalama yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların ışığında, zararlı ile savaşmada pestisite alternatif olabilecek doğal bir özüt eldesi hedeflenmiştir. Tuta absoluta canlısı ile domates bitkisi arasındaki etkileşim incelenmiş, bitki üzerindeki hasarlar raporlanmıştır. Seçilen hidrosollerin domates bitkisinin gelişimine etkisi yorumlanmış ve gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Tuta absoluta canlısının bitki özütlerine tepkisi hareket yakalama yöntemi ile incelenmiş ama tutarlı bir sonuç elde edilememiştir.