Kör mağara balığının gözleri nasıl kayboldu?

Nesiller boyu yaşamlarını karanlık mağaralarda geçiren canlılar, bu ortamlardaki koşullara uyum sağlarlar. Meksika kör mağara balığı (Astyanax mexicanus), Meksika’ya özgü bir tropikal tatlı su balığıdır. Yaklaşık 1.5 milyon yıl önce, bu balıkların bir kısmının karanlık mağaralarda kapalı kaldığı ve bu durumun yüzey sularında yaşayanlardan farklı biçimlerde, gözleri olmayan ve farklı fizyolojik ve davranışsal özelliklere sahip balık formlarının oluşmasına yol açtığı biliniyor. Bu farklılıklara rağmen, yüzey ve mağara formları benzer genomları paylaşmakta ve birbirleri ile eşleşebilmektedirler. Mağara formları erken göz gelişimine başlarlar ancak bu programı sürdüremezler ve gelişimin birkaç günü içinde göz dejenerasyonu gerçekleşir. Meksika kör mağara balıkları gibi uzun...

Read More