Kör mağara balığının gözleri nasıl kayboldu?

Nesiller boyu yaşamlarını karanlık mağaralarda geçiren canlılar, bu ortamlardaki koşullara uyum...

Read More