Yazar: Ugur Parlatan

Retina Özentisi Tek Pikselli Kamera

Bilim dünyasında var olan bir problemi doğadan ilham alarak çözme yöntemi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Problemin karmaşıklığına göre, bunun okuyucuda bıraktığı etki farklılaşır. Bilinen en karmaşık organlardan biri olan göz ilham alınarak bir cihaz yapıldığında ise heyecanla okumaya başlarız. Rice Üniversitesi’nden M. Duerte çok pikselli kameralarla görüntüleme yerine tek pikselli bir foto-algılayıcı ile görüntüleme yapılacağını ispatlayan bir makale yayınladı [1].  Bu makalede, çok pikselli kameraların daha geniş bir spektral alanda da, yüksek bir hesaplama zamanı ile de olsa, çalışabileceğini  gösterdi. Glasgow Üniversitesi’nden Miles Padgett’ın grubu, yüksek hesaplama zamanını düşürmek için düzgün bir piksel dağılımı yerine hayvanlar aleminden bir bilgiyi...

Read More