Yazar: Nazlı Ayhan

Virüsler, Neandertaller ve İnsanlar Arasındaki Gen Paylaşımını Etkiledi

Önemli Noktalar
• Neandertal ve modern insan birbiri ile eşleşti ve virüs alışverişinde bulundu.
• Neandertal DNA’sının modern insan DNA’sı ile karışması, modern insanın virüslere karşı adaptasyon geliştirmesine yardımcı oldu.
• Neandertal DNA’sının adaptasyonu özellikle Avrupa RNA virüslerine karşı oldukça güçlüydü.
• Antik dönemde meydana gelen epidemiler konak genomu adaptasyonu incelenerek tespit edilebilir.

Özet

İnsan evrimi, ortak bir atadan modern Homo sapiens’e yavaş yavaş ilerleyen düz bir çizgi olarak tasvir edilmiştir. Ancak son yıllarda, yeni nesil dizileme verileri ve erken soyu tükenmiş insan alttürlerinden genetik materyalin elde edilmesi sayesinde modern insan evriminin düz bir çizgide ilerlemedigi ortaya konuldu. İnsan soy ağacı, bugün olduğumuz şeyi şekillendirmeye yardım eden kıvrımlar ve dallarla dolu.

Yakın zamanda Cell dergisinde yayınlanan bir çalışma, virüslerin modern insan evriminin şekillendirilmesindeki rolü, özellikle modern insan ve Neandertal arasındaki viral etkileşimler hakkındaki yeni ayrıntıları içermekte.

Read More
  • 1
  • 2