Yazar: Mehmet Ali Ozturk

Bilgisayarlar sanat eseri üretebilir mi?

Hemen konuya girelim. Sizce yukarıdaki çalışma hangi sanatçıya ait? Picasso’nun olabilir mi? Hayır değil, Congo isimli bir sempanzenin eseri. Bugünkü yazımız neredeyse hergün karşılaşmamıza rağmen kendisiyle hiç diyaloga girmediğimiz bir sanatçı üzerine: Bilgisayar. Yapay zeka uygulamaları çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Peki görünürde herhangi bir hesaplama gerektirmeyen ve insanın yaratım sürecinin bir ürünü olan sanat alaninda durum ne? Çoğunuz doğru tahmin etti. Evet, bilgisayarlar sanata da el attı. Müzik ve edebiyat alanındaki uygulamaları şimdilik başka bir yazının konusu olarak bırakıp resim dalına odaklanalım. Acaba bilgisayarlar en az insanınki kadar estetik bulunabilecek resimler yapabilir mi? ABD Rutgers Üniversitesi’ndeki Sanat ve Yapay Zeka...

Read More

Politik skandallar ağ bilimi kullanılarak önceden tahmin edilebilir mi?

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre dünya genelindeki yıllık üretimin yaklaşık %5’i (2.6 trilyon dolar) yolsuzluğa karışıyor. Türkiye’nin 2016 yılına ait gayrısafi yurt içi hasılasının yaklaşık 860 milyon dolar olduğunu düşünecek olursak bu çok ciddi bir miktar. Ayrıca bahsettiğimiz 2.6 trilyon doların yarısına yakınının belli başlı kişi ve kurumlara rüşvet olarak verildiği öngörülüyor. Yapılan araştırmalar yüksek seviye şirket yöneticilerinin %40’ına yakınının resmi kurumlarla olan işlerinde rüşvet verdiğini tahmin ediyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki gelir eşitsizliğini körükleyen ve sosyal yatırımları baltalayan bu durum, önemli toplumsal sorunlara yol açmakta. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2017 yolsuzluk algı indeksine göre Türkiye en az yolsuzluk olduğu düşünülen dünya genelindeki 180 ülke arasındaki 81. ülke. Listenin üst sıralarında Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsviçre bulunuyor. Son sıralarda ise Yemen, Afganistan, Suriye, Güney Sudan ve Somali yer almakta (Resim 1). Resim 1: 2017 yolsuzluk algı indexi (kırmızı – yüksek yolsuzluk, sarı – düşük yolsuzluk). Kaynak: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 adresinden CC BY lisansı ile yeniden yayınlanmıştır. Ne yazık ki gerçek hayatta bizi kötülerden koruyan süper kahramanlar yok. Peki, bilim özellikle de ağ bilimi bu durumu önlemede bize yardımcı olabilir mi? Ağ bilimi, birbirleriyle etkileşim halinde olan kişi, nesne ya da olguları inceleyen bilim dalıdır. Örneğin, sosyal medya hesabınızdaki arkadaşlarınız ve onların arkadaşları birbirleriyle bağlantılı şekilde incelenebilir (Resim 2). Bu tip bir inceleme iş yeri, okul ve akrabalarınızdan oluşan farklı özelliklerdeki arkadaş gruplarınızın tespit edilmesinde kullanılabilir. Bu grupların tüketim tercihleri reklamcılar için...

Read More