Guney Akbalik

Guney Akbalik

epiSTEM Türkiye'deki Rolü: Sosyal medya koordinatörü, yazar, editör
Bulunduğu Ülke: A.B.D
Bulunduğu Kurum: New York Genom Merkezi

Gönüllümüzden Notlar:

İzlediği Yol: Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde, ekstrem koşullarda yaşayan yeni bakterileri keşfetme ve dışarıya salgıladıkları enzimleri (protein, nişasta, selülozu vs. parçalayabilen proteinler) tanımlama üzerine yaptım. Burada aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalıştım. Doktora çalışmalarıma Istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde başladım. Çalıştığım laboratuvarda, hücre iskeleti ve dinamikleri, bunlardaki bozuklukların sinir hücrelerindeki hasara nasıl yol açtığıyla ilgili araştırmalar yapıyorduk. Doktoram sırasında İTÜ Erasmus Ofisi'nden aldığım bir yıllık bursla Almanya’ya Heidelberg Üniversitesi'ne gittim. Orada, protein sentezini düzenleyen bir molekül olan mikroRNA’nın sinir hücreleri arasındaki bağlantı noktaları olan sinapsları nasıl etkilediği üzerine çalışmalara katıldım. Daha sonra Frankfurt’ta Max-Planck Enstitüsü Beyin Araştırmaları’ndan doktoraya kabul edilince orada araştırmalarıma devam ettim. Hafızanın moleküler mekanizmasını aydınlatmaya çalışan bir laboratuvarda çalıştım. Sinir hücresinin dendrit denen ve bilgiyi diğer sinir hücrelerinden alan uzantılarında meydana gelen protein sentezi, hafıza oluşumunda önemli rol oynuyor. Benim tezim için çalıştığım projeler, dendritlerde protein sentezi için gerekli olan RNA türlerinin rolü ve görüntülenmesine odaklıydı. (http://brain.mpg.de/research/schuman-department.html) Doktora sonrası çalışmalarımı da şu an New York Genom Merkezi’nde sürdürüyorum. Motor nöronlarda ilerleyen hasarla karakterize edilen bir hastalık olan ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) üzerine çalışıyorum. (https://www.nygenome.org/lab-groups-overview/center-genomics-neurodegenerative-disease-phatnani-lab/)

Neden Bilimi Seçti?:

Sizlere Tavsiyesi:

Bilim Dışında Hayatı:

Yazıları: