Okuma süresi: 1 dk

Esther Lederberg bakteriyel genetiğin öncüsü, Amerikalı bir mikrobiyologdur. Mikrobiyoloji bilimine göze çarpan katkıları arasında lambda fajının* keşfi, virüs kullanılarak bakteriler arası gen aktarımı (transdüksiyon), bakteri kolonilerinin farklı petri kaplarına (besiyeri içeren tabaklar) aktarılarak çoğaltılması (“replica plating”) ve bakteriyel üretkenlik faktörü F’nin (F plazmidi**) keşfi yer almaktadır. Bu katkılar 20. yüzyılın ikinci yarısında genetik alanında yapılan çoğu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Lederberg ayrıca Stanford Üniversitesi’nde Plazmid Referans Merkezi’ni kurmuş, yönetmiş ve bu merkezde pek çok farklı çeşitte plazmid keşfetmiş, isimlendirmiş ve yaygınlaştırmıştır.

*Faj, bakterileri enfekte eden virüslere verilen addır.

**Plazmid, genellikle bakteri hücreleri içinde doğal olarak bulunabilen, kromozomlardan bağımsız olarak çoğalabilen, kromozom dışı DNA dizilerine verilen addır. 

Çeviri: F. Gözde Çilingir

Editörler: H. Enis Karahan, Tuba Bucak, Bilge San

Kaynak: https://www.beyondcurie.com/esther-lederberg