Okuma süresi: 1 dk

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

 Toprakla ve suyun buluştuğu yerlerde sulak alanlar meydana gelir.  Nehirler, göller, mercan resifleri, deltalar, su basar ormanları*, bataklıklar ve turbalıklar** sulak alanları oluşturur. Sulak alanlar, fazla suyu emerek saklar ve yüzeyi su baskınlarına karşı korur. Dünya üzerindeki canlı türlerinin yaklaşık yüzde 40’ı sulak alanlarda yaşar. Sulak alanlar, balık, pirinç ve yosun gibi besin kaynaklarının sürekliliğini sağlar. 

*Su basar ormanı: Su seviyesinin toprak yüzeyine yakın olduğu ve dönemsel veya nadiren su altında kalan ormanlardır.

**Turbalık: Kısmen çürümüş bitki örtüsü veya organik madde birikimi olan sulak alanlardır. 

 

Derleyen: Zeynep Ersoy

Düzenleyen: Güney Akbalık, Bilge San

 

Kaynakça: 

https://www.wetlands.org/

https://www.cekulvakfi.org.tr/makale/su-basar-orman-kavrami-ve-igneada-longozlari

 

Görseller: https://www.worldwetlandsday.org/